İnsan
möcüzəsi

Həqiqətən, Biz
insanı palçıq
cövhərindən yaratdıq.
(Muminun surəsi, 12)

İnsan Allah
tərəfindən
yaradılmışdır.

Biz insanı ən gözəl surətdə yaratdıq! (Tin surəsi, 4)
İnsan möcüzəsi