İnsan möcüzəsi

Saytın xəritəsi

İnsan orqanizminə qısamüddətli səyahət  
Orqanizmdəki nəqliyyat şəbəkəsi: Qan dövranı  
  Qanın həyati əhəmiyyətli funksiyaları və misilsiz xüsusiyyətləri
  Üzən hüceyrələrdən təşkil olunmuş toxuma
  Qanı əmələ gətirən zərrəciklər
  Sehirli maddə olan trombin
  Analoqu yaradıla bilinməyən möcüzəli maye: Qan
  Mikroəsgərlər: leykositlər
  Qanın həyati əhəmiyyətə malik zərrəciyi: Plazma
  Qanın laxtalanması
Orqanizmin mühərriki: Ürək  
  Qüsursuz layihə
  Birtərəfli ehtiyat qapaqları
  Ürəyin zirehi
  Ürək necə qidalanır?
  Ürəyinizdəki elektrik sistemi
  Mühüm təhlükəsizlik tədbiri: ürəkdəki ehtiyat generatoru
  Ürəyin fəaliyyətindəki avtomatizm sistemi
Mübarizəyə hazırlıq  
  Ürəyin fəaliyyətindəki mühüm maddələr
  Qan damarları
  Orqanizmdəki başqa bir layihə möcüzəsi: venalar
  Axına nəzarət edən kompüter
  Bir-birinin ardınca düzülmüş möcüzələr
Orqanizmdəki üyütmə mexanizmi: həzm sistemi  
  Çeşidləmə girişi
  Orqanizmimizdəki qoruyucu bakteriyalar
  Xüsusi həzm mayesi
  Dilin həzm prosesindəki rolu
  Qida borusu
Orqanizmimizdəki müstəqil fabrik: qaraciyər  
  Kiçik qaraciyərlər: paylar
  Qaraciyərin xüsusi quruluşu
  Qaraciyərdəki hovuzlar: sinuslar
  Qaraciyərdəki kanallar sistemi
  Qaraciyər hüceyrələrinin xüsusi qabiliyyətləri
  Bir baza kimi fəaliyyət göstərən qaraciyərin bəzi funksiyaları
  Qayğıya ehtiyacı olmayan sistem
  Qaraciyərin özü-özünü yeniləşdirmə qabiliyyəti
  Hüceyrələrdəki şüur yaradılış həqiqətini təsdiq edir!
  Orqanizmin gizli dəstəyi: mədəaltı vəzi (pankreas)
  Şəkər yeyərkən orqanizminizdə işləyən nəhəng fabrikin fərqində olursunuzmu?
  Mədəaltı vəzinin şirəsi özünə niyə zərər vermir?
Orqanizmdəki təmizləmə təsisatı: ekskretor sistemi  
Mikrosüzgəclər: böyrəklər  
  Qlükozanı, proteini, natriumu ayıra bilən böyrəklər yaradılışın açıq dəlilidir
  Təmizləmə sistemindəki texnologiya
  Canlı boru xətti
  Böyrəklərin həssas funksiyaları
  Orqanizmimizdəki su nisbətinin qorunması
  Natrium nəzarəti
  Damarlardakı təzyiq və böyrəklər
  Ürəyin əzələ liflərinin içindəki gizli xəbər
  Qan təzyiqiniz aşağı düşəndə nə baş verir?
  Böyrəkləriniz tibbi biliklərə malik ola bilərmi?
  Hansı daha üstün quruluşa malikdir?
Bədənimizdəki möhtəşəm informasiya mübadiləsi: hormonal sistem  
  Orqanizmdəki nəzarət sistemi
  Açarlar və qıfıllar
  Kiçik rəhbərin başqa vəzifələri
  Tiroid vəziləri
  Böyrəküstü vəzilərin əhəmiyyəti
  Darvinizmi ifşa edən hormonlar
  Qadınla kişi arasındakı fərqi yaradan vəzilər
  Çox həssas bir ölçü
  Hormonların qablaşdırılması
  İnsan bu ideal sistemə görə kimə borcludur?
  “Hormonlar” da digər varlıqlar kimi Allahın əmri ilə hərəkət edir
İçimizdəki kondinsioner: tənəffüs sistemi  
  Tənəffüs borularında düzgün istiqaməti müəyyən edə bilən tükcüklər
  Həyat borusu - nəfəs borusu
  Öz qanınızı təmizləyən bir cihaz planlaşdıra bilərsinizmi?
  Kisəciklərdən ibarət mükəmməl sistem
  Orqanizmdə bütün həyat boyu sönməyən od: tənəffüs
  Oksigen daşıyıcıları
  Ağciyərlərimizdəki üstün layihənin detalları
  Tənəffüsə avtomatik nəzarət
Hər danışığınızın möcüzəli bir sistem sayəsində baş verdiyini heç düşünmüsünüzmü?  
Möhkəm quruluş: skelet sistemi  
  Orqanizmdəki nəzarət sistemi
  Açarlar və qıfıllar
  Kiçik rəhbərin başqa vəzifələri
  Tiroid vəziləri
  Sümüklərin quruluşu
  Necə hərəkət edirik?
  Sümüklər arasındakı mükəmməl yağlama sistemi
  Skelet sisteminin yüksək yükqaldırma qabiliyyəti
  Sümük hüceyrələrinin kalsium əldə etmə qabiliyyəti
  Qan hüceyrəsi yaradan mexanizm: sümük iliyi
  Özü-özünü təmir edən daş blok
  İnsan orqanizminin əsas mütəhərrik skeleti: onurğa
  Skeletdəki mexaniki dizayn
  Təkamül nəzəriyyəsinin ikiayaqlılıq cəfəngiyyatı
  Beyini qoruyan qəfəs: kəllə sümüyü
Orqanizmdəki güc turbinləri: Əzələ sistemi  
  Əzələlərdəki nəzarət sistemi
  Əzələlərdəki mühərrikləri işlədən açarın hərəkətə gətirilməsi
  Orqanizmdəki xəbərləşmə şəbəkəsi
  Əzələlərin müəyyən ahəng içində fəaliyyət göstərməsi
  Damarlara elastiklik verən möcüzəvi molekul: azot oksidi
  Göz qırpmaq və ağırlıq qaldırmaq
  Asan hərəkət etməyin səbəbi: qüsursuz harmoniya
  Möhtəşəm layihə: əl
İnsan Allah tərəfindən yaradılıb